logo logo

STREETART ZOEKTOCHT GENTWat is "merkwaardig" aan bijna al deze werken? Vergelijk elk werk eens met een gewoon schilderij
Verder in de straat merk je dat afbeelding 1 en afbeelding 2 hierboven op dezelfde plaats geschilderd is
Welke van beide bestaat nog?

Dit project is een officieel toegestane activiteit. In 2006 richtte de VZW Graffiti-Jam hier een activiteit in voor mensen die aan graffiti wilden doen op een legale manier
Elk jaar wordt zo'n sessie ingericht waar workshops worden gegeven
De VZW gaat op zoek naar mogelijke plaatsen en vraagt de toestemming van de eigenaars of van Stad Gent
Vermits het niet makkelijk is om steeds maar nieuwe plaatsen te vinden moeten ze soms terug keren naar vorige plaatsen
Zo werd in de Tweebruggenstraat na zes jaar (in 2012 dus) de muur vrij gegeven om te overschilderen

Aan welke Belgisch kunstenaar doet het derde werk je denken? Noteer in het werkboek: de (naam van dier) doet me denken aan (naam kunstenaar)

Het voorgaande werk aan de Achtervisserij en deze werken hier zijn totaal verschillend van de werken die we zagen van ROA
Welke beeldaspecten komen hier vooral aan bod?

Als je deze werken vergelijkt met een echt schilderij, welk verschil merk je dan vooral wat kleur betreft?
Hoe zou dit komen?

Ga verder tot het einde van de straat, dwars de Lange Violettestraat

Ga onder de maar maak eerst de tweede puzzel af die in een doos zit
Herken je van wie dit werk is? Noteer in je werkboek: puzzel 2 is van...


Is de puzzel klaar dan kan je ergens zien waar je heen moet

Ter plaatse kan je dan hieronder de straatnaam aanklikken om meer informatie te krijgen

Bastionstraat   Kapelaanstraat   Korte Dagsteeg   Parijsberg   Tweebruggenstraat   Walpoortstraat   Werregarenstraat   Zuidpark