INLEIDING

OUDE GRAFFITI

MODERNE GRAFFITI

NEO GRAFFITI

POST GRAFFITI

VAN 2D NAAR 3D-(illusie)

URBAN INTERVENTION

KUNSTENAARS

GENT

TREFWOORDEN

GRAFFITI en STREET ART

Street art of straatkunst is een meer algemene vorm, een overkoepelende naam waarin graffiti thuishoort. Men spreekt ook wel over STRAATGRAFIEK om het tweedimensionale karakter van de werken aan te tonen en vooral om andere kunstdisciplines zoals straattheater, happening, performance, installatie... niet in beschouwing te nemen. Onder straatgrafiek valt alle illegaal aangebrachte kunst die niet bij het klassieke graffitibeeld behoren, klassiek in de zin van: gemaakt met spuitbus en marker. De meeste straatgrafiek komt voor onder de vorm van stickers, sjablonen en posters.
Het verschil tussen graffiti en straatgrafiek is dat het bij graffiti om de naam zelf (de tag)(en dus de maker) gaat en voor straatgrafiek is de afbeelding belangrijk. Het criterium voor graffiti is de moeilijkheidsgraad en voor straatgrafiek de originaliteit. Veel straatgrafiek-artiesten werken anoniem (in de zin van geen aangebrachte herkenning van de maker) en verspreiden afbeeldingen zonder naam of boodschap.
Het is ontstaan in de jaren '70 en werd toen gebruikt om politieke standpunten duidelijk te maken. Later verdween het fenomeen weer en het dook pas weer op in de late jaren '90. Dit keer als een "zuivere kunstvorm", waarbij de straat als tentoonstellingsruimte dient. De samenwerkende artiesten worden 'crews' genoemd.

Graffiti (meervoud van graffito, het verkleinwoord van graffio (kras, krab), van het werkwoord graffiare (krassen, krabben), "graffiti" betekent "krasjes") is het op straat of in andere min of meer openbare plaatsen spuiten van mededelingen of tekeningen. Wanneer het echt gaat over krassen maken met een scherp voorwerp (zoals het "eeuwenoude" hartjes krassen in bomen) in bomen, in muren, beglazing, straatmeubilair (bushokjes, elektriciteitskasten...) dan spreekt men ook over SCRATCHITTI.

Vaak wordt straatgrafiek in verband gebracht met vandalisme, door mensen die eigendommen van anderen beschadigen en deze daarmee op kosten jagen om de graffiti te verwijderen.
Graffiti bestaat echter ook als kunstvorm.

Sommige pagina's zijn nogal lang, om een specifiek woord, naam van een kunstenaar... op die pagina's te vinden druk de toetsen crtl+F voor Windows of command+F voor Mac. Links boven opent een klein venster waarin je het te zoeken woord typt en enter. Ook voor pagina's in pdf