INLEIDING

OUDE GRAFFITI

MODERNE GRAFFITI

NEO GRAFFITI

POST GRAFFITI

VAN 2D NAAR 3D-(illusie)

URBAN INTERVENTION

KUNSTENAARS

GENT

TREFWOORDEN

NEO GRAFFITI

Wanneer deze typische kenmerken veranderen, er minder kleur wordt gebruikt, de tekeningen meer los komen te staan en het beeldende "duidelijker" wordt spreekt men reeds van neo graffiti (daar waar vroeger het voorvoegsel neo vaak sloeg op een herneming of heropleving van een kunststroming van eeuwen geleden zoals classicisme en neo classicisme)

In een poging van steden om graffiti enigszins aan banden te leggen werden bepaalde plaatsen aangewezen waar de graffitikunstenaar vrij zijn ding mocht doen en dus niet meer illegaal moest werken, niet moest vrezen om boetes te moeten ophoesten of gevangenisstraf te krijgen. Hierdoor kon aan een werk meer tijd besteed worden.

TERUG naar de ZOEKTOCHT